The staff

DR yury gasparyan

the head

dr evgeny marenkov

Senior researcher

vitaly efimov

researcher

grigory tarasiuk

Junior researcher

dr evgeny vovchenko

Senior researcher

dr olga ogorodnikova

Senior researcher

tatyana stepanova

researcher

maxim kharkov

Junior researcher

dr nikolay degtyarenko

Senior researcher

sinelnikov

dr dmitry sinelnikov

Senior researcher

zory harutyunyan

Junior researcher

dr stepan krat

Senior researcher

daniel bulgadaryan

researcher

fedor podolyako

Junior researcher

alexandr poskakalov

Junior researcher

alexandr prishvitsyn

Junior researcher

Andrey Khomyakov

Junior researcher

Vladimir Norakidze

Junior researcher

Yana vasina

Junior researcher

sergey ryabtsev

researcher

Artem dmitriev

Junior researcher

dr ivan sorokin

Senior researcher

denis elets

Junior researcher

dmitry kim

Junior researcher

Maxim grishaev

bachelor

danil kashin

bachelor

popova

maria popova

master's

anastasia umerenkova

bachelor